Insurance bilde

Dit staat in de huurovereenkomst voor de fietsen die we verhuren.

Aanbetaling en waarborg

Het is niet ongewoon om bij het verhuren van een fiets een aanbetaling en een waarborgsom te vragen. Als er dan bij het inleveren van de fiets iets niet klopt, kan de waarborgsom worden gebruikt om de schade te vergoeden.

Bij ons is de waarborgsom van 50 euro voor de stadsfiets en 250 euro voor onze prachtige E-bikes.

Om diefstal te voorkomen, maken we een kopi van een geldige identiteitskaart, net als een aantal persoonlijke gegevens (mailadres, telefoonnummer, naam, adres en dergelijke meer). We houden rekening met de privacy wetgeving. 

In geval van schade of diefstal is de huurder hiervoor verantwoordelijk. 

Eigenlijk is het heel eenvoudig: de huurder huurt en gebruikt de fiets op eigen verantwoordelijkheid. Als de huurder een AVP of reis-verzekering heeft, mag dat weinig problemen opleveren.

Te laat terug brengen van de fiets

Per begonnen uur wordt een volledig uur in rekening gebracht.

KIES EEN DATUM EN TIJD VOOR BESCHIKBAARHEID

Fiets verzekering

NOK 35,00NOK per dag